เหล็กดัดเย็นที่เป็นองค์อาคารรับแรงดัดซึ่งวิบัติโดยการโก่งเดาะแบบบิดเบี้ยวและวิบัติโดยการบิดและโก่งตัวทางข้าง

Main Article Content

ณัฐพร นุตยะสกุล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
นุตยะสกุล ณ., “เหล็กดัดเย็นที่เป็นองค์อาคารรับแรงดัดซึ่งวิบัติโดยการโก่งเดาะแบบบิดเบี้ยวและวิบัติโดยการบิดและโก่งตัวทางข้าง”, Crma. J., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 179–188, พ.ค. 2007.
บท
บทความวิจัย