การรู้จำม่านตาโดยใช้มิติแฟร็กทัล

Main Article Content

สรรพชัย หุวะนันทน์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
หุวะนันทน์ ส., “การรู้จำม่านตาโดยใช้มิติแฟร็กทัล”, Crma. J., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 111–117, พ.ค. 2007.
บท
บทความวิจัย