เทคนิคการวิเคราะห์วีดีทัศน์เพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน

Main Article Content

ไกรศักดิ์ เกษร

Abstract

ระบบตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุในวีดีทัศน์ช่วยให้ การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเหตุการณ์บน ท้องถนนได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเฝ้ามองวีดีทัศน์จากกล้องวงจรปิด ตลอดเวลา บทความนี้นำเสนอเทคนิคในการตรวจจับ การเกิดอุบัติเหตุในวีดีทัศน์ โดยจุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ การใช้คุณลักษณะของภาพแบบโลคอล (Local features) ร่วม กับคุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ขนาดของยานพาหนะ ทิศทาง การเคลื่อนที่ และความเร็วในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ภาพอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งการทดลองพบว่าวิธีการที่นำเสนอมีประสิทธิภาพ ในการตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุถึง 72.41% และพบว่า การใช้คุณลักษณะแบบโลคอลช่วยให้การรู้จำยานพาหนะได้ ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประสิทธาภพการตรวจจับอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้นด้วย

 

A Novel Technique for Accidental Detection in Motion Picture

Kraisak Kesorn

Accidental detection system facilitates police officers to easier monitoring road eventswithoutcontinuouslykeep looking at CCTV’s screen. This paper presents a novel technique for accidental detecting approach in videos. The main novelty of this work is the use of invariantlocal features (SIFT) to represent vehicle object incorporating with other significant factors for accidentalevent determinationsuch as vehicle size, moving direction, and speed to enhance accidental video analysis. The experimental results demonstrated that the proposed technique can increase the power of the detection system up to 72.41%. In addition, the use of local feature can improve vehicle recognition performance significantly.As a result, accidental detecting accuracy is improved.

Article Details

Section
บทความวิจัย