ที่ปรึกษา
Prof.  Dr. Teravuti Boonyasopon
Prof. Dr.-Ing. habil. Suchart Siengchin
Assoc. Prof. Dr. Montchai Tienthong
Assoc. Prof. Dr. Phayung Meesad
Asst. Prof. Dr. Dr.-Ing. Sunantha Sodsee

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 บรรณาธิการ
Asst. Prof. Dr. Sakchai Tangwannawit


King Mongkut's University of Technology North Bangkok
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
Assoc. Porf. Dr. Pongpisit Wuttidittachotti
Asst. Prof. Dr. Maleerat Maliyaem
Asst. Porf. Dr. Nattavee Utakrit

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ
Prof. Dr. Chidchanok Lursinsap
Prof. Dr.-Ing. Habil Herwig Unger
Prof. Dr. Mark Weiser
apl. Prof. Dr. Zhong Li
 Dr.-Ing. Mario Kubek
Dr. Duong Van Hieu
Assoc. Prof. Dr. Anirach Mingkhwan
Assoc. Prof. Dr. Arunee Intharapairot
Assoc. Prof. Dr. Supoj Nitatpattana
Assoc. Prof. Dr. Sumitra Nuanmeesri
Asst. Prof. Dr. Panana Tangwannawit
Asst. Prof. Dr. Uraiwan Inyaem
Asst. Prof. Dr. Maytiyanin Komkhao
   Dr. Alisa Kongton
   Dr. Choochart Haruechaiyasak


Chulalongkorn University
Fern University in Hagen
Oklahoma State University
Fern University in Hagen 
Fern University in Hagen
Tien Giang University
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Suan Sunandha Rajabhat University
Phetchabun Rajabhat University
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
King Mongkut's University of Technology Thonburi
National Electronics and Computer Technology Center

 ฝ่ายประสานงานและฝ่ายจัดการ
Asst. Prof. Dr. Jeerasak Numpradit
Asst. Prof. Dr. Watchareewan Jitsakul
 Dr. Kanchana Viriyapant
Mr. Tongpool Heeptaisong
Ms. Pawnpimon Faythet


King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok