• กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แผนที่)
  99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  65000
  โทรศัพท์ :  0-5596-3951 (กองบรรณาธิการ)

  โทรสาร : 0-5596-4000
  เว็บไซต์ : https://www.eng.nu.ac.th
  เว็บไซต์วารสาร : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej
  E-MAIL : nuej@nu.ac.th