การใช้ค่าสมมูลคาร์บอน (CE) ในการคาดการณ์ค่าความแข็งในบริเวณกระทบร้อน ของรอยเชื่อมเหล็กผสมต่ำ-แข็งแรงสูง

Authors

  • มนูญ เลิศวิจิตรพันธุ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)