Return to Article Details การใช้ค่าสมมูลคาร์บอน (CE) ในการคาดการณ์ค่าความแข็งในบริเวณกระทบร้อน ของรอยเชื่อมเหล็กผสมต่ำ-แข็งแรงสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy