การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยใช้ MCNP 5 (Dosimetric Assessment of the Gamma Irradiation Facility using MCNP 5)

Authors

  • ทัศนีย์ เจริญนาม
  • อรรถพร ภัทรสุมันต์
  • ชนาธิป ทิพยกุล

Keywords:

อัตราปริมาณรังสี, เครื่องวัดรังสี, มอนติคาร์โล, เครื่องฉายรังสีแกมมา, Dose rate, Dosimeter, MCNP, Irradiator

Abstract

ได้คำนวณอัตราปริมาณรังสีแกมมาที่ตำแหน่งฉายรังสีอัญมณี (center turntable) ของเครื่องฉายรังสีแกมมาด้วยโคบอลต์-60 ที่มีค่ากัมมันตภาพ 70 kCi ของศูนย์ฉายรังสีอัญมณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยใช้โมเดล 3 มิติของโค้ดคอมพิวเตอร์แบบมอนติคาร์โล MCNP 5 (Monte Carlo Computer Code) เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการคำนวณกับค่าที่ได้จากการวัดจริงโดยใช้เครื่องวัดรังสีชนิด Amber Perspex และ Red Perspex ที่ใช้ในงานประจำ พบว่ามีความสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการคำนวณโดยใช้ MCNP 5 นี้สามารถนำมาใช้ประเมินค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาที่ตำแหน่งฉายรังสีอัญมณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The gamma dose rates during the operation of the 70 kCi Co-60 irradiator of Gems Irradiation Center, Thailand Institute of Nuclear Technology, were calculated using the three dimensional model of the Monte Carlo computer code, MCNP 5. The results were compared with the actual measurements obtained from the routine dosimetry system, Amber and Red Perspex. The agreements of the calculated and the measured results showed that MCNP 5 can be used efficiently to determine the dose rate of this facility.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-04-04

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)