(ทฤษฎีเบลดเอลิเมนท์โมเมนตัมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ กังหันลมเสื่อลำแพน)

Authors

  • ธีรวัฒน์ คลับคล้าย Department of Power Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok,
  • วิกันดา ศรีเดช Research Centre for Combustion and Alternative Energy (CTAE), Science an Technology Research Institute, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
  • ทวิช จิตรสมบูรณ์ Independent Researchers, tawit.boon@gmail.com

Keywords:

Blade Element Momentum Theory, Thai Sail Windmill Simulation, Wind Turbine Efficiency, Validation

Abstract

Abstract

                  Thai sail windmill (TSW) is a local machine of Thailand now using for pumping brine to the salt farms.        TSW is a horizontal axis wind turbine that the blade is a triangular shape made of canvas. Traditional TSW efficiency is typically about 10-17%. However, it has been now developed and augmented its efficiency until 30-35%. Therefore, due to a low construction cost, an uncomplicated structure and a higher efficiency, these things encourage TSW more interesting for research. By the way, the wind turbine simulation is one significant research topic because the accurate simulation can bring about the evaluation of torque, power and efficiency correctly in another condition without the experiment. So, the simulation is very helpful to design the blade of the wind turbine. The purpose of this article is to perform the TSW simulation based on the blade element momentum theory to appraise the efficiency and to validate results with the experiment data. The efficiency evaluation would be regarded by 4 manners of the tip pitch angle                  as follows: 5, 10, 15 and 20 degrees. The results show that the TSW efficiencies estimated by the simulation are accurate at the tip pitch angle of 10, 15 and 20 degrees in the range of tip speed ratio of 2.0-3.5 whose average percentage error is about 7.0%.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธีรวัฒน์ คลับคล้าย, Department of Power Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok,

Abstract

                  Thai sail windmill (TSW) is a local machine of Thailand now using for pumping brine to the salt farms.        TSW is a horizontal axis wind turbine that the blade is a triangular shape made of canvas. Traditional TSW efficiency is typically about 10-17%. However, it has been now developed and augmented its efficiency until 30-35%. Therefore, due to a low construction cost, an uncomplicated structure and a higher efficiency, these things encourage TSW more interesting for research. By the way, the wind turbine simulation is one significant research topic because the accurate simulation can bring about the evaluation of torque, power and efficiency correctly in another condition without the experiment. So, the simulation is very helpful to design the blade of the wind turbine. The purpose of this article is to perform the TSW simulation based on the blade element momentum theory to appraise the efficiency and to validate results with the experiment data. The efficiency evaluation would be regarded by 4 manners of the tip pitch angle                  as follows: 5, 10, 15 and 20 degrees. The results show that the TSW efficiencies estimated by the simulation are accurate at the tip pitch angle of 10, 15 and 20 degrees in the range of tip speed ratio of 2.0-3.5 whose average percentage error is about 7.0%.

วิกันดา ศรีเดช, Research Centre for Combustion and Alternative Energy (CTAE), Science an Technology Research Institute, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Abstract

                  Thai sail windmill (TSW) is a local machine of Thailand now using for pumping brine to the salt farms.        TSW is a horizontal axis wind turbine that the blade is a triangular shape made of canvas. Traditional TSW efficiency is typically about 10-17%. However, it has been now developed and augmented its efficiency until 30-35%. Therefore, due to a low construction cost, an uncomplicated structure and a higher efficiency, these things encourage TSW more interesting for research. By the way, the wind turbine simulation is one significant research topic because the accurate simulation can bring about the evaluation of torque, power and efficiency correctly in another condition without the experiment. So, the simulation is very helpful to design the blade of the wind turbine. The purpose of this article is to perform the TSW simulation based on the blade element momentum theory to appraise the efficiency and to validate results with the experiment data. The efficiency evaluation would be regarded by 4 manners of the tip pitch angle                  as follows: 5, 10, 15 and 20 degrees. The results show that the TSW efficiencies estimated by the simulation are accurate at the tip pitch angle of 10, 15 and 20 degrees in the range of tip speed ratio of 2.0-3.5 whose average percentage error is about 7.0%.

ทวิช จิตรสมบูรณ์, Independent Researchers, tawit.boon@gmail.com

Abstract

                  Thai sail windmill (TSW) is a local machine of Thailand now using for pumping brine to the salt farms.        TSW is a horizontal axis wind turbine that the blade is a triangular shape made of canvas. Traditional TSW efficiency is typically about 10-17%. However, it has been now developed and augmented its efficiency until 30-35%. Therefore, due to a low construction cost, an uncomplicated structure and a higher efficiency, these things encourage TSW more interesting for research. By the way, the wind turbine simulation is one significant research topic because the accurate simulation can bring about the evaluation of torque, power and efficiency correctly in another condition without the experiment. So, the simulation is very helpful to design the blade of the wind turbine. The purpose of this article is to perform the TSW simulation based on the blade element momentum theory to appraise the efficiency and to validate results with the experiment data. The efficiency evaluation would be regarded by 4 manners of the tip pitch angle                  as follows: 5, 10, 15 and 20 degrees. The results show that the TSW efficiencies estimated by the simulation are accurate at the tip pitch angle of 10, 15 and 20 degrees in the range of tip speed ratio of 2.0-3.5 whose average percentage error is about 7.0%.

References

เอกสารอ้างอิง
[1] P. Mukhia, “Performance and Aerodynamic Analysis of The Thai Four Bladed Wooden Rotor Coupled to A Ladder Pump”, Master Thesis, Asian Institute of Technology, Thailand. 1981.
[2] R. Thepwong, “Design Improvements of Thai Sail Windmill for Water Pumping”, Ph.D Thesis, School of Civil Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 2013.
[3] T. Klabklay, “Efficiency Enhancement and Cost Reduction of Thai Sail Windmill”, Ph.D. Thesis, School of Mechanical Engineering, Suranaree University of Technology. 2016. (in Thai)
[4] L. Wang, R. Quant and A. Kolios, “Fluid Structure Interaction Modelling of Horizontal-Axis Wind Turbine Blades Based on CFD and FEA”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 158, 2016, pp. 11-25.
[5] J.P. Monteiro, M.R. Silvestre, H. Piggott and J. André, “Wind Tunnel Testing of A Horizontal Axis Wind Turbine Rotor and Comparison with Simulations From Two Blade Element Momentum Codes”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 123, 2013, pp. 99-106.
[6] J.L. Tangler, and J.D. Kocurek, “Wind Turbine Post-Stall Airfoil Performance Characteristics Guidelines for Blade-element Momentum Methods”, Technical Report NREL/CP-500-36900. National Renewable Energy Laboratory, Colorado. 2005.
[7] T. Klabklay and T. Chitsomboon, “Prediction of Thai Sail Windmill Performance by a Blade Element Momentum Theory”, The 29th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 2015, pp. 713-717 (in Thai)
[8] P. Pratumnopharat and P.S. Leung, “Validation of Various Windmill Brake State Models Used by Blade Element Momentum Calculation”, Renewable energy 36, 2011, pp. 3222-3227.
[9] J.F. Manwell et al., “Wind energy explained” (2nd ed.)”, John Wiley & Son, 2009.
[10] Ch. Thumthae, “Accurate CFD Procedures for The Validation of The Theoretical Design of Wind Turbine”, Ph.D. Thesis, School of Mechanical Engineering, Suranaree University of Technology. 2009. (in Thai)
[11] L. Prandtl and A. Betz, “Vier Abhandlungen zur Hydrodynamik und Aerodynamik”, Göttinger Nachr, Göttingen, 1927, pp. 88–92.
[12] J.L. Buhl, “A New Empirical Relationship between Thrust Coefficient and Induction Factor for The Turbulent Windmill State”, Technical report NREL/TP-500-36834. NREL, Colorado. 2005.
[13] A.D. Spera, “Wind Turbine Technology: Fundamental Concepts of Wind Turbine Engineering (2nd ed.)”, ASME Press, 1998.
[14] R. Lanzafame, S. Mauro and M. Messina, “HAWT Design and Performance Evaluation: Improving the BEM Theory Mathematical Models”, Energy Procedia 82, 2015, pp. 172-179.

Downloads

Published

2019-10-05

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)