Return to Article Details (ทฤษฎีเบลดเอลิเมนท์โมเมนตัมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ กังหันลมเสื่อลำแพน) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy