การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกำจัดไอออนตะกั่วในน้ำเสียด้วยการตกตะกอนด้วยสารเคมี การตกตะกอนด้วยน้ำด่างจากโรงงานผลิต TNR และการดูดซับด้วยเถ้าแกลบ

Main Article Content

ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สมราชลี้จินดา ณ., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกำจัดไอออนตะกั่วในน้ำเสียด้วยการตกตะกอนด้วยสารเคมี การตกตะกอนด้วยน้ำด่างจากโรงงานผลิต TNR และการดูดซับด้วยเถ้าแกลบ”, Crma. J., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 134–138, พ.ค. 2012.
บท
บทความวิจัย