การเปรียบเทียบกระบวนการทางอุทกวิทยาของชั้นดินกลบขยะตามหลักสมดุลของน้ำโดยใช้โปรแกรมแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ HYDRUS กับข้อมูลสนามในพื้นที่ที่ไม่มีหิมะ

Main Article Content

ปรีชา อภิวันท์ตระกูล
เคร็ก เอส เบนสัน

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อภิวันท์ตระกูล ป. และ เบนสัน เ. เ., “การเปรียบเทียบกระบวนการทางอุทกวิทยาของชั้นดินกลบขยะตามหลักสมดุลของน้ำโดยใช้โปรแกรมแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ HYDRUS กับข้อมูลสนามในพื้นที่ที่ไม่มีหิมะ”, Crma. J., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 113–126, พ.ค. 2012.
บท
บทความวิจัย