การทดสอบแปเหล็กขึ้นรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพื่อหาความสามารถในการรับน้ำหนัก

Main Article Content

วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ
ณัฐพร นุตยะสกุล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
พัฒน์วิชัยโชติ ว. และ นุตยะสกุล ณ., “การทดสอบแปเหล็กขึ้นรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพื่อหาความสามารถในการรับน้ำหนัก”, Crma. J., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 106–112, พ.ค. 2012.
บท
บทความวิจัย