ทหารไทยกับตำราพิชัยสงครามซุนวู: ความรู้และความไม่รู้

Main Article Content

สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
งามขจรกุลกิจ ส., “ทหารไทยกับตำราพิชัยสงครามซุนวู: ความรู้และความไม่รู้”, Crma. J., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 44–62, พ.ค. 2012.
บท
บทความวิจัย