แนวโน้มและการศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย: บทนำวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย: แนวโน้มและปัญหาของโลกปัจจุบัน

Main Article Content

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “แนวโน้มและการศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย: บทนำวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย: แนวโน้มและปัญหาของโลกปัจจุบัน”, Crma. J., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 1–9, พ.ค. 2012.
บท
บทความปริทัศน์