การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้กับระบบส่งกำลังและการจัดเก็บรักษาสป.5 ของกรมสรรพาวุธทหารบก

Main Article Content

ภาสพงศ์ วุฒิมาคุณ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
วุฒิมาคุณ ภ., “การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้กับระบบส่งกำลังและการจัดเก็บรักษาสป.5 ของกรมสรรพาวุธทหารบก”, Crma. J., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 46–51, พ.ค. 2011.
บท
บทความวิจัย