การทดสอบอะเสของหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ใช้เหล็กรูปตัวซีสองตัวประกอบกันเพื่อใช้ในอาคารที่สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วในภารกิจทางการทหาร

Main Article Content

พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ
ณัฐพร นุตยะสกุล
วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เอี่ยมละออ พ., นุตยะสกุล ณ., และ พัฒน์วิชัยโชติ ว., “การทดสอบอะเสของหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ใช้เหล็กรูปตัวซีสองตัวประกอบกันเพื่อใช้ในอาคารที่สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วในภารกิจทางการทหาร”, Crma. J., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 23–31, พ.ค. 2011.
บท
บทความวิจัย