การปรับแต่งเพื่อให้สิ่งทอมีสมบัติไม่ชอบน้ำและกันน้ำมัน

ผู้แต่ง

  • nathakamolwan srijunpetch -

คำสำคัญ:

สิ่งทอไม่ชอบน้ำ, สิ่งทอกันน้ำมัน, การปรับแต่งสิ่งทอ

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมสิ่งทอมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพและการปรับแต่งสิ่งทอให้สามารถใช้งานตามต้องการ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอให้กับสิ่งทอ การปรับแต่งสิ่งทอสามารถใช้สารเดี่ยวหรือผสมเป็นสารประกอบก็ได้ การปรับแต่งสิ่งทอในเชิงเคมีสามารถทำการปรับปรุงหมู่ที่ทำหน้าที่ ทำให้เกิดความสบายในการสวมใส่ รวมถึงปรับปรุงลักษณะปรากฏ ให้สิ่งทอมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน กระบวนการปรับแต่งสิ่งทอสามารถทำโดยการจุ่มรีด การเคลือบ หรือการพ่น ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีนาโนทำให้มีการปรับปรุงสมบัติของสิ่งทอที่เรียกว่าการทำความสะอาดตัวเอง โดยใช้เทคนิคพลาสมาสำหรับการเคลือบฟิล์มพอลิเมอร์จากสภาวะแก๊สลงบนสิ่งทอ กระบวนการปรับแต่งสิ่งทอโซล-เจล และการเกิดพอลิเมอร์แบบแอดไมเซลลาร์ (Admicellar polymerization) โดยในบทความนี้จะกล่าวเน้นถึงการปรับแต่งสิ่งทอเพื่อให้มีสมบัติไม่ชอบน้ำและกันน้ำมัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ampornphan, S., Edgar, A.O.R. & Nantaya, Y. (2008). Self-extinguishing cotton fabric with minimal phosphorus deposition. Cellulose, 15, 731-737.

Bae, G.Y., Jeong, Y.G. & Min, B.G. (2010). Superhydrophobic PET fabrics achieved by silica nanoparticles and water-repellent agent. Fibers and Polymers, 11, 976-981.

Cerne, L., & Simoncic, B. (2004). Influence of repellent finishing on the surface free energy of cellulosic textile substrates. Textile Research Journal, 74(5), 426.432.

Ferrero, F., Periolatto, M. & Udrescu, C. (2012). Water and oil-repellent coatings of perfluoro-polyacrylate resins on cotton fibers: UV curing in comparison with thermal polymerization. Fibers and Polymers, 13(2), 191-198.

Honda, K., Morita, M., Otsuka, H. & Takahara, A. (2005). Molecular aggregation structure and surface properties of poly(fluoroalkyl methacrylate) thin films. Macromolecules, 38(13), 5699-5705.

Honda, K., Morita, M., Sakata, O., Sasaki, S. & Takahara, A. (2010). Effect of surface molecular aggregation state and surface molecular motion on wetting behavior of water on poly(fluoroalkyl methacrylate) thin films. Macromolecules, 43(1), 454-460.

Ishaq, A., & Chai-wai, K. (2016). A review on development and application of bio-inspired superhydrophobic textiles. Materials, 9(11), 1-34.

Liu, Y., Tang, J., Wang, R., Lu, H., Li, L., Kong, Y., Qi, K., & Xin, J.H. (2007). Artificial lotus leaf structures for assembling carbon nanotubes and their applications in hydrophobic textiles. Journal of Materials chemistry, (17), 1071-1078.

Mahltig, B. (2015). Functional finishes for textiles: Hydrophobic and oleophobic finishes for textiles. Cambridge, UK: Elsevier Ltd.

Mahltig, B., Haufe, H. & Bottcher, H. (2005). Functionalisation of textiles by inorganic sol-gel coatings. Journal of materials chemistry, 15(41), 4385-4398.

Malshe, P., Mazloumpour, M., El-shafei, A. & Hauser, P. (2013). Multi-functional military textile: Plasma-induced graft polymerization of a C6 fluorocarbon for repellent treatment on nylon-cotton blend fabric. Surface coatings Technology, 217, 112-118.

Manuela, M., Silvia, R., Fabio, F. & Rachela, M.D.F. (2017). Experimentation of Earth-Gypsum Plasters for the Conversation of Earthen Constructions. International Journal of Architectural Heritage, 11(6), 763-772.

Petrucci, R.H., Herring, F.G., Madura, J.D. & Bissonnette, C. (2011). General Chemistry Principles and Modern Applications. Toronto, Canada: Pearson Canada Inc.

Ramaratnam, K., Iyer, S.K., Kinnan, M.K., Chumanov, G., Brown, P.J. & Luzinov, I. (2008). Ultrahydrophobic textiles using nanoparticles: Lotus approach. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 3(4), 1-14.

Sato, Y., Wakida, T., Tokino, S., Niu, S. & Takekoshi, S. (1994). Effect of crosslinking agents on water repellency of cotton fabrics treated with fluorocarbon resin. Textile research Journal, 64(6), 316-320.

Santhiya, D., Burghard, Z., Greiner, C., Jeurgens, L.P.H., Subkowski, T. & Bill, J. (2010). Bioinspired deposition of TiO2 thin films induced by hydrophobins. Langmuir, 26(9), 6494-6502.

Steele, A., Bayer, I. & Loth, E. (2009). Inherently superoleophobic nanocomposite coatings by spray atomization. Nano Letters, 9(1), 501-505.

Stuart, B. H. (2002). Polymer Analysis. Chichester, England: John Wiley & Sons.

Yu, M., Gu, G., Meng, W.D. & Qing, F.L. (2007). Superhydrophobic cotton fabric coating based on a complex layer of silica nanoparticles and perfluorooctylated quaternary ammonium silane coupling agent. Applied surface science, 253(7), 3669-3673.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ