บทความวิจารณ์หนังสือ-- ใครเอาเนยแข็งของฉันไป

Main Article Content

Phuwara Masstoon
Somsri Thinsaeng

Abstract

หนังสือ เรื่อง “ใครเอาเนยแข็งของฉันไป” หรือในฉบับภาษาอังกฤษ “Who Moved My Cheese” เป็นหนังสือที่ผู้วิจารณ์เคยได้ยินและได้เห็นในห้องสมุดมานานมาก แต่ไม่เคยคิดจะหยิบมาอ่านเลย เพราะคิดว่าเป็นหนังสือประเภทเล่าเรื่องธรรมดา ๆ ของชาวต่างชาติที่ชอบทานชีสหรือเนยแข็งแล้วมีใครมาขโมยไป และด้วยเหตุที่ ผู้วิจารณ์เป็นคนต่างจังหวัด ไม่ชอบทานชีสหรือเนยแข็งจึงทำให้มองข้ามไปเลย จนมาเมื่อปี พศ. 2557 ผู้วิจารณ์ ได้ไปศึกษาต่อที่สถาบันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ผู้สอนได้แนะนำให้อ่านหนังสือนอกเวลาในกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวเพื่อมานำเสนอในห้องเรียน และหนึ่งในนั้นมีหนังสือที่ชื่อว่า “ใครเอาเนยแข็งของฉันไป” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในหนังสือเล่มนี้


หนังสือ เรื่อง “ใครเอาเนยแข็งของฉันไป” เป็นหนังสือที่ไม่ใช่เก่าธรรมดา แต่เป็นหนังสือเก่าที่ติดอันดับขายดีทั่วโลก และขายได้มากกว่า 35 ล้านเล่ม มีการพิมพ์ซ้ำถึง 44 ครั้ง โดยได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 44 ภาษา แต่งโดยนายแพทย์สเปนเซอร์ จอห์นสัน แพทย์สาขาจิตวิทยา ซึ่งเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ เนื้อหาภายในหนังสือมีการถ่ายทอดเรื่องราวในเชิงการเปรียบเทียบลักษณะนิสัยทั้ง 4 แบบ ตามช่วงเวลาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวละคร ประกอบด้วย ลักษณะนิสัยแบบที่ 1 การช่างสังเกตและรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลักษณะนิสัยแบบที่ 2 การเดินไปข้างหน้าแบบไม่คิดอะไรมาก ลักษณะนิสัยแบบที่ 3 การรู้จักเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาตัวรอดแต่ต้องใช้ระยะเวลา และลักษณะนิสัยแบบที่ 4 การยึดติดกับความสะดวกสบายและปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำ ส่งผลให้ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ เกิดความเข้าใจถึงธรรมชาติและพฤติกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่าเรื่องและตัวละครในหนังสือเล่มนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Masstoon ภ., & Thinsaeng ส. (2022). บทความวิจารณ์หนังสือ-- ใครเอาเนยแข็งของฉันไป. Journal of Industrial Education, 21(1), Bฺ1-B4. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/245136
Section
Book Review

References

Johnson, S. (2020). “Who moved my cheese?” Translated by P. Banphabutr. Bangkok: Nanmeebooks. 1-104. (in Thai)