บทความวิจารณ์หนังสือ Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์

Main Article Content

Suwanna Innoi

Abstract

บทนี้ ผู้เขียนได้เล่าถึงการเป็นครูใหม่ปีแรกในเมืองอาร์ลิงตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการทำงานอย่างหนักประมาณวันละ 12 ชั่วโมง พอถึงสิ้นปีผู้เขียนเล่าว่าเขารู้สึกเป็นครูที่แย่ ขาดสมดุลระหว่างงานกับชีวิตอย่างหนัก มีความเครียดและวิตกกังวล และคล้ายว่าจะส่งผลกระทบไปถึงนักเรียนที่ดูเหมือนจะเป็นทุกข์ไปด้วย ซึ่งในปีการศึกษานั้น เขารับรู้ข้อมูลจากเพื่อนครูว่า ครูชาวอเมริกันร้อยละ 50 เลิกอาชีพครูภายในห้าปี และเขาเองก็กำลังคิดแบบเดียวกัน ซึ่งสามปีหลังจากนั้น ผู้เขียนได้ย้ายไปอยู่ฟินแลนด์ บ้านเกิดของภรรยาของผู้เขียน และได้เริ่มต้นชีวิตของการเป็นครูที่เฮลซิงกิ โดยผ่านการได้รับโอกาสให้ศึกษาเรียนรู้วิธีสอนแบบฟินแลนด์อย่างใกล้ชิด โดยการร่วมสังเกตการสอนของเพื่อนครูกว่าร้อยชั่วโมง และเก็บชั่วโมงฝึกสอนตามหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัยจากอเมริกา โดยมีเพื่อนครูมากประสบการณ์ชาวฟินแลนด์ช่วยดูแล และระหว่างที่เขียนหนังสือเล่มนี้ เขาได้เดินทางไปโรงเรียนหลายแห่งทั่วฟินแลนด์ เพื่อสัมภาษณ์ครูทั้งระดับก่อนอนุบาล ประถม และมัธยม ซึ่งทำให้เขาพบว่าแนวปฏิบัติที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ที่พบได้ในโรงเรียนทั่วฟินแลนด์ คือ “ครูฟินแลนด์ให้คุณค่าความสุขมากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” ซึ่งกลยุทธ์ของการสร้างความสุขในห้องเรียน ผู้เขียนนำเสนอไว้ 5 ประการหลัก 33 กลยุทธ์ ที่ได้กรอบคิดมาจากแนวคิดของราช รากุห์นาธาน (Raj Raghunathan) ผู้เขียนหนังสือ If You’re So Smart, Why Aren’t You Happy? ที่มองส่วนผสมของความสุขมีสี่ประการ คือ ความสัมพันธ์ที่ดี อิสระ ความเชี่ยวชาญ และกรอบคิด และเขาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งประการ คือ สุขภาวะ จนทำให้เกิดกลยุทธ์ที่เรียบง่าย สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนที่เบิกบาน ผู้วิจารณ์จะขอกล่าวเป็นบท ๆ ดังนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Innoi, S. (2020). บทความวิจารณ์หนังสือ Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์. Journal of Industrial Education, 19(1), 6-14. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/240610
Section
Book Review

References

Walker, Timothy D. 2562. Teach Like Finland: Fun Teaching, Fun Learning, Fininsh Style. Translated by Thipnapa Huansuriya. Bangkok: Book Scape.