บทความวิจารณ์หนังสือ แค่ใช้คำให้ฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100 ผู้เขียน : ซาซากิ เคอิจิ ผู้แปล : ทินภาส พาหะนิชย์

Main Article Content

สมพล ดำรงเสถียร

Abstract

ทุกคนคงเคยเห็นคำๆนี้ปรากฎในที่ต่างๆมากมาย


และ เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเห็นมีทั้งคนเชื่อฟัง คือ ไม่จอดรถ


และ เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเห็นคนจอดรถ..! ตรงที่มีคำๆนี้


และ ถ้าต้องการให้คนส่วนใหญ่เชื่อฟังคำๆนี้...จะต้องทำอย่างไร


 


......หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ......

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดำรงเสถียรส. (2019). บทความวิจารณ์หนังสือ แค่ใช้คำให้ฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100 ผู้เขียน : ซาซากิ เคอิจิ ผู้แปล : ทินภาส พาหะนิชย์. Journal of Industrial Education, 18(2), 6-11. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/211511
Section
Book Review

References

ซาซากิ เคอิจิ. 2556. แค่ใช้คำให้ฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100. แปลโดย ทินภาส พาหะนิชย์. กรุงเทพมหานคร : วีเลิร์น.