หนังสือ MON MONT BLANC : หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา

Main Article Content

สมพล ดำรงเสถียร

Abstract

ผมห้ามตายเพราะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว”


 “หิมาลัยต้องใช้หูฟัง”


 “คุณจะว่าผมแปลกไหม ผมก็แค่อยากไปเที่ยวที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปกัน”


 “ที่เที่ยวง่ายๆนะแก่แล้วก็ไปได้ ตอนนี้ยังไหวก็เอาเวลาไปเที่ยวที่ยากๆเสียก่อน”


 “ผมตัดสินใจไปเดินมองมงบลองก์ ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์แทนที่จะไปปีนเหมือนคนอื่นทำกัน


ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเราไปเหยียบอยู่บนยอดสุดของอะไรสักอย่างเราจะมองเห็นมันได้อย่างไร


 ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในคำนำของสำนักพิมพ์ Geek book ข้อความที่กล่าวข้างบนทุกท่านว่าผมหมายถึงใคร?....นักท่องเที่ยว นักพเนจร ช่างภาพ ตากล้องสารคดี นักเขียน กวี นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปนิก Blogger ยูทูปเบอร์ นักผจญภัย ที่คุณคิดทั้งหมดไม่ใช่…..! ข้อความทั้งหมดเขียนโดยนายแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งประจำห้องฉุกเฉิน ที่ทุกคนเรียกว่า หมอเก๋อ


คัมภีร์ สรวมสิริ เป็นแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินที่พาตัวเองออกจากโรงพยาบาลแล้วมุ่งหน้าสู่มงบลองก์ บริเวณพรมแดนระหว่างฝรั่งเศส  อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์  ตลอด 10 วันของหมอผู้ชอบวางแผนแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นใจ  การเดินทางที่ไม่ต้องพิชิตยอดเขาอันหนาวเหน็บแต่เลือกเดินอยู่ในระดับเดียวกับบุคคลทั่วไปเพื่อได้สัมผัสชีวิตของจริงได้อยู่ใต้ร่มเงาของมงบลองก์ เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทางที่หาไม่ได้ในคู่มือท่องเที่ยวทั่วไป


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดำรงเสถียรส. (2018). หนังสือ MON MONT BLANC : หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา. Journal of Industrial Education, 17(1), 7-12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/138596
Section
Book Review
Author Biography

สมพล ดำรงเสถียร, ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

References

คัมภีร์ สรวมศิริ. 2561. Mon Mont Blanc: หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา. นนทบุรี: Geek Book.