ระบบบริหารห้องสมุดดิจิทัลแบบ Service-Oriented โดยใช้ XML

Main Article Content

วิศรุต จันทระ
มนตรี กาญจนะเดชะ
ธเนศ เคารพาพงศ์
ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

Abstract

บทความนี้นำเสนอระบบระบุตำแหน่งผู้สอนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพจากภาพบรรยากาศในห้องเรียนซึ่งถูกจับด้วยกล้องเว็บแคม โดยได้พัฒนาอัลกอริธึมสำหรับการลบพื้นหลังและระบุตำแหน่งของวัตถุในภาพ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดมุมกล้อง ในการถ่ายทอดภาพที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนทางไกลโดยเทคนิคที่ใช้ เริ่มจากการเรียนรู้พื้นหลัง ด้วยวิธีทางสถิติ จากนั้นจะใช้การลบพื้นหลังด้วยค่าเทรสโฮลด์พร้อมการเทียบรูปแบบที่เข้ากันได้ เพื่อแยกวัตถุออกจากพื้นหลัง นอกจากนี้ระบบมีความสามารถในการปรับปรุงพื้นหลังให้เป็นปัจจุบันและเมื่อได้วัตถุที่ต้องการ จะทำการระบุตำแหน่งของวัตถุออกมาได้

Article Details

Section
บทความวิจัย