ระบบควบคุมการเข้าใช้รถแบบไร้สาย

Main Article Content

ยุพิน สรรพคุณ

Abstract

เนื่องจากในปัจจุบัน รถยนต์เปรียบเสมือนปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จำเป็นเพื่อความสะดวก สบายและความคล่องตัว แต่เนื่องจากรถยนต์มีราคาที่แพงมาก อีกทั้งราคาน้ำมัน และค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นตลอดมา จึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาใช้บริการรถโดยสาร หรือรถเช่า ผู้เขียนจึงเกิดแนวความคิดที่จะทำระบบกันขโมยรถหรือขออนุมัติการใช้รถ ในกรณีที่เป็นอู่รถยนต์ โดยในการเช่ารถยนต์ จะต้องมีการทำข้อมูลการเช่าก่อน จึงจะสามารถนำรถออกจากอู่รถยนต์ไปได้ ดังนั้น ระบบที่ทำเป็นต้นแบบขึ้นมานี้จะทำการส่งรหัสของรถคันนั้น ๆ ที่มาทำข้อมูลการเช่าเรียบร้อยแล้ว ไปยังรถยนต์คันที่เช่าเพื่อให้วงจรที่ซ่อนติดอยู่ในตัวรถทำการต่อระบบไฟฟ้ารถยนต์ แล้วจึงจะสามารถบิดกุญแจ สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ หรือถ้ามีการบิดกุญแจโดยไม่ได้รับรหัสการต่อระบบไฟฟ้าหรือไม่ได้รับอนุญาต ก็ให้มีเสียงเตือนจากตัวรถซึ่งก็จะเป็นการป้องกันการขโมยรถยนต์ได้ในระดับหนึ่ง โดยการทำงานของระบบเป็นการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมการเข้าใช้รถแบบไร้สาย โดยอาศัยส่งผ่านคลื่นวิทยุโดยมีรัศมีในการควบคุมได้ไกลประมาณ 300-500 เมตร

Article Details

Section
บทความวิชาการ