เจนเนติกอัลกอริทึมสำหรับการประกอบกันของเว็บเซอร์วิสอย่างอัตโนมัติ

Main Article Content

สันติ สวนศรี
ดวงดาว วิชาดากุล
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์

Abstract

ปัจจุบันนี้เว็บเซอร์วิสที่ให้บริการมีอยู่เป็นจำนวนมากโดยแต่ละเว็บเซอร์วิสอาจมีมากกว่าหนึ่งจุดให้บริการ บทความนี้ได้นำเสนอการคัดเลือกจุดให้บริการของเว็บเซอร์วิสสำหรับการประกอบกันของเว็บเซอร์วิสอย่างอัตโนมัติ โดยใช้กระบวนการเจนเนติกอัลกอริทึมเพื่อให้ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยอาศัยหลักการพิจารณาคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยเวลาในการทำงานจำนวนเว็บเซอร์วิสที่จะสามารถทำงานแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา จำนวนการร้องขอบริการเว็บเซอร์วิสในช่วงเวลานั้น ๆ และอัตราการทำงานแล้วเสร็จของเว็บเซอร์วิส จากผลการทดสอบการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่เกิดจากการประกอบกันจากวิธีเจนเนติกอัลกอริทึม วิธี FCFS และวิธีสุ่มพบว่าการประกอบกันของเว็บเซอร์วิสที่ใช้วิธีการเจนเนติกอัลกอริทึมเหมาะสำหรับกรณีที่ทุก ๆ instance ทำงานได้ทั้งหมดกับบาง instance ทำงานไม่ได้

Article Details

Section
บทความวิจัย