ฟัซซีเซต - ตอนที่ 2: การกระทำบนฟัซซีเซตและความสัมพันธ์แบบฟัซซี

Main Article Content

สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

Abstract

บทความตอนที่ 1 ได้นิยามความหมายของฟัซซีเซตและฟังก์ชันระดับความเป็นสมาชิกของฟัซซีเซตแบบต่างๆสำหรับบทความนี้กล่าวถึงการกระทำบนฟัซซีเซต รวมทั้งความสัมพันธ์แบบฟัซซี โดยแต่ละนิยามมีการเปรียบเทียบกับลักษณะการกระทำบนเซตแบบดั้งเดิม พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ

Article Details

Section
บทความวิชาการ