ระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายร่วมกันระหว่างองค์กร

Main Article Content

ดนัย ชุดทอง
อนิราช มิ่งขวัญ

Abstract

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการร่วมกันให้บริการเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบ PKI สำหรับหลายองค์กร เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายข้ามองค์กรได้โดยไม่ต้องจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจำนวนมาก ลักษณะการทำงานของระบบจะเป็นแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยผู้ใช้สามารถใช้ Certificate แทนที่การใช้ชื่อ และรหัสผ่านและยังสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่องค์กรที่ร่วมกันให้บริการได้โดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่างและระบบยังสามารถเก็บประวัติการใช้งานพร้อมทำรายงานเพื่อทราบถึงสถิติการใช้งานว่ามีการใช้งานในองค์กรและใช้งานข้ามองค์กรมากน้อยอย่างไร ระบบนี้ถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Linux ร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรม Free Radius ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ Open Source ทั้งสิ้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกได้มากหากเทียบกับการทำงานของระบบอื่นๆ ที่มีอยู่

Article Details

Section
บทความวิชาการ