การจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์กับความรับผิดทางอาญา

Main Article Content

ธนากร อุยพานิชย์

Abstract

การจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย เนื่องจากการเจาะระบบคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมายเพื่อล้วงข้อมูลนั้นไม่สามารถสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับการขโมยแบบเก่าตามประมวลกฎหมายอาญาได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีกลไกทางกฎหมายที่จะมาจัดการ มาตรการการลงโทษทางอาญาจึงดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่สามารถป้องกันไม่ให้มีการขโมยข้อมูลของผู้อื่นได้ จนในที่สุดประเทศไทยจึงได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

Article Details

Section
บทความวิชาการ