แบบจำลองเชิงไวยากรณ์สำหรับทดสอบเว็บเซอร์วิสคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการรอบแรกได้ต่อเนื่อง

Main Article Content

จุฑาพร อินทะสะระ
สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ

Abstract

ปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบ ความถูกต้องในการทำงานของเว็บเซอร์วิสเป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเรียกใช้เว็บเซอร์วิส การทดสอบเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและประเมินคุณภาพของเซอร์วิสที่เรียกใช้ แต่การสร้างกรณีทดสอบไม่สามารถสร้างจากชุดคำสั่งได้เนื่องจากผู้ใช้มีเพียงเอกสาร WSDL ที่อธิบายถึงการเรียกใช้เซอร์วิสเท่านั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้เสนอแบบจำลองเชิงไวยากรณ์สำหรับสร้างกรณีทดสอบโดยใช้เอกสาร WSDL ซึ่งเริ่มจากการสกัด XML Schema ที่อธิบายรูปแบบของข้อมูลนำเข้าจากเอกสาร WSDL ต่อจากนั้น XML Schema จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของแบบจำลองเชิงไวยากรณ์เพื่อใช้สร้างกรณีทดสอบ

Article Details

Section
บทความวิจัย