การปรับระยะลึกภาพสเตอริโอสโคปิคเพื่อการรับรู้ของมนุษย์

Main Article Content

ก้องเกียรติ เรืองไทย
วัชระ ฉัตรวิริยะ

Abstract

ปัจจุบันการแสดงภาพแบบสเตอริโอสโคปิคได้ถูกใช้ในหลายรูปแบบ ระบบการแสดงภาพดังกล่าวสร้างภาพสามมิติจากภาพสองมิติสองมุม พร้อมทั้งรักษาคุณภาพของภาพ และให้ประสบการณ์การรับชมที่สะดวก แต่เมื่อภาพมีระยะขอบเขตความลึกที่กว้าง จะทำให้เกิดการล้าที่นัยตา และเห็นความลึกของภาพไม่ชัดเจน ทำให้การบันทึกภาพแบบสเตอริโอจะต้องทำภายในสตูดิโอที่สามารถควบคุมองค์ประกอบของภาพให้มีระยะขอบเขตความลึกที่เหมาะสมงานวิจัยนี้ได้นำปัจจัยในการมองเห็นของมนุษย์ และข้อจำกัดของอุปกรณ์การแสดงผลมาใช้กับการประมวลผลภาพเพื่อปรับระยะความเหลื่อมล้ำขององค์ประกอบในภาพสเตอริ-โอสโคปิคให้เหมาะสมต่อการรับชมโดยไม่เกิดความล้า ต่อนัยตาและยังแสดงระยะลึกที่ชัดเจนในบริเวณที่สนใจ จึงอาจนำไปใช้กับการบันทึกภาพนอกสตูดิโอเพื่อบันทึกภาพที่มีความเหลื่อมล้ำมากหรือน้อยโดยยากต่อการควบคุมได้

Article Details

Section
บทความวิจัย