การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับตรวจสอบสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายด้วยเทคนิคการเผยแพร่และการติดตาม

Main Article Content

Egkarin Watanyulertsakul

Abstract

This research aims to study and analyze the problems of maintenance of the computer system used for the development of information systems with the ability to monitor the status of the computer network. This is a decision support system that reduces the time to detect a malfunctioning machine and unavailable. The budget cost of manpower. The maintenance system and electric power used in the maintenance. The tool used in the study was a questionnaire from experts maintains information systems in organizations in the 29 cases where the results of the study have led to the development of an information system for monitoring the use of computers in the network using publish and subscribe to reduce congestion in the communications network. Experiments with the computer lab of 72 machines and a the raspberry pi server as the system is developed to identify the computer that is supposed to maintenance correctly 86.45 percent.

Article Details

Section
บทความวิจัย