การกำหนดแบนด์วิธอย่างยุติธรรมสำหรับควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณด้วยนโยบายระดับกั้นค่าสูงสุดและต่ำสุด

Main Article Content

Atikhom Siri
Kassuda Kamluewong
Thanawut Thanavanich
Kamol Boonlom

Abstract

A problem of assigning a bandwidth network not considers a fairness of usage from multiple Internet connections environment, which leads to inefficient use of Internet application. One of solution for solving this problem is to allocate bandwidth network with the max-min usage threshold policy, considered a fairness of allocating bandwidth network. The objective of the proposed method is to suitably adjust a client bandwidth with step-down decreasing technique. The experimental results show that the technique can improve an average of network utilization at 18.15, 14.22 and 9.48 percent from the determined bandwidth set with decreasing ratio of 5, 10, and 15 percent respectively.

Article Details

Section
บทความวิจัย