การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

Krisawan Prasertsith
Kunya Wongpaisansin

Abstract

The objectives of this study were 1) to develop media for teaching and learning Mathematics in 4th grade students of elementary school at Watmetarang School, Chiang Rak Noi Sub-District, Sam Khok District, Pathum Thani Province, 2) to evaluate the efficiency of the teaching media by comparing students’ learning achievement and 3) to evaluate the satisfaction of teachers and students to the teaching media. The results revealed that the efficiency of the teaching media was 1.03 based on Meguigans Ratio. The post-test scores were significantly higher than the pretest scores at the 0.05 level, and the satisfaction of both teachers and students reached the highest level.

Article Details

Section
บทความวิจัย