ทำความรู้จักกับโพรโทคอล Stream Control Transmission Protocol

Main Article Content

พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

Abstract

โพรโทคอล SCTP (Stream Control Transmission Protocol) เป็นโพรโทคอลในชั้นทรานสปอร์ตที่พัฒนามาจากพื้นฐาน การทำงานของ TCP และ UDP ที่มีการใช้งานมาอย่าง ยาวนาน โดยมีการเพิ่มความสามารถต่างๆ ลงไป เช่น Multi-homing คือการส่งข้อมูลหลายๆ อินเตอร์เฟซพร้อมๆ กัน Multi-streaming คือการส่งแยกข้อมูลที่จะส่งออกเป็นหลายๆ สตรีมพร้อมๆ กัน ฯลฯ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของ SCTP นั้น สูงกว่า TCP และ UDP โดย SCTP ได้รับความนิยมมีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีหลังนี้ ดังนั้น ในบทความนี้ได้มีการกล่าวถึงโพรโทคอล SCTP ในด้าน ต่างๆ รวมทั้งมีคุณสมบัติใดบ้างที่เหนือกว่า TCP และ UDP

 

Introduction to Stream Control Transmission

Protocol Pongpisit Wuttidittachotti

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) is a protocol in transport layer. It is developed based on TCP and UDP that have been used for many decades. Addition features are added to SCTP, for example, multi-homing which enables concurrent transfers of data through multiple interfaces and multi-streaming which divides a single data stream to multiple data streams. Therefore, SCTP has a higher performance than TCP and UDP, and is widely used in various environments in the last several years. This paper presents the overview of SCTP in many aspects and indicates which features of those of SCTP are better than TCP and UDP.

Article Details

Section
บทความวิชาการ