การอธิบายบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยเอกซ์เอ็มแอล

Main Article Content

ชัชวิน นามมั่น

Abstract

บทความนี้นำเสนอการอธิบายบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยเอกสารเอกซ์เอ็มแอล เพื่อช่วยให้ผู้ขอใช้บริการสามารเรียกใช้และเลือกเซอร์วิสมาทำงานร่วมกันได้ ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในการเรียกใช้เซอร์วิสของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้ในแบบอัตโนมัติ โดยได้นำเสนอตัวอย่างการทำงานผ่านอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นด้วยบอร์ด Raspberry PI ที่มีเว็บเซอร์วิสแบบ RESTful ประกอบด้วยเซอร์วิสสำหรับเปิด/ปิดไฟฟ้า และเซอร์วิสสำหรับหรี่ไฟ และตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อทดสอบการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้และเรียกใช้เซอร์วิสจากอุปกรณ์ด้วยสมาร์ตโฟนผ่านการอ่านคิวอาร์โค้ดและสั่งงานด้วยเสียงซึ่งแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ได้ถูกต้อง และสามารถเรียกใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นอกจากนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างการทดสอบการอธิบายและเรียกใช้เซอร์วิส และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อวิธีอธิบายการเรียกใช้เซอร์วิส ซึ่งพบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

Section
บทความวิชาการ