กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบจำลองระบบโลจิสติกส์และการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลกภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย สู่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy