กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้โปรแกรมการสอนทางกายภาพบำบัดตามรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อระดับความเจ็บปวดและความสามารถทางกาย ของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในคลินิกฝังเข็ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy