กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy