กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของระบบการอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนแบบผสมผสาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy