คณิตปริศนาปัญหาไพ่ m กอง Mathematics and m sets card magic

Authors

  • Wanpen Dabchaikam

Keywords:

ตำแหน่งของผลเฉลย, การเรียงสับเปลี่ยน, มัธยฐาน, ฟังก์ชันจำนวนเต็มใหญ่สุด

Abstract

เกมคณิตปริศนาปัญหาไพ่ทายใจ m กอง เป็นเกมมายากลที่มีรูปแบบการเล่นมีผู้เล่น 2 คนโดยแบ่งเป็นผู้เล่นและผู้ทาย ผู้ทายเฉลยตำแหน่งของไพ่ที่ผู้เล่นเลือกได้อย่างถูกต้อง คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการหาผลเฉลย ของเกมมายากลชุดนี้ จากการพิจารณาไพ่ 1 สำรับ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการพิสูจน์ สร้างขยายรูปแบบการเล่นแบบใหม่ และ สร้างรูปแบบทั่วไปของการหาตำแหน่งผลเฉลยกระทำตามขั้นตอนของเกมคณิตปริศนาปัญหาไพ่ทายใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 n คือจำนวนไพ่ในแต่ละกองเป็น จำนวนคี่ใดๆ จะมีตำแหน่งผลเฉลย เพียงตำแหน่งเดียว และกรณีที่ 2 ได้แก่ n คือจำนวนไพ่ในแต่ละกองเป็น จำนวนเต็มคู่ใดๆ โดยให้ผู้เล่นบอกตำแหน่งของไพ่ที่ผู้เล่นเลือกโดยไม่ต้องบอกว่าเลือกไพ่ใบใดในกรณีที่ 2 ของเกมคณิตปริศนาปัญหาไพ่ทายใจ m กอง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Dabchaikam, W. (2016). คณิตปริศนาปัญหาไพ่ m กอง Mathematics and m sets card magic. Creative Science, 8(2), 224–232. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63586

Issue

Section

Research Article