กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปริมาณสารอัลฟ่าอะไมริน (-amyrin) ในสารสกัดจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata L.) ที่สกัดด้วยเอทานอลและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy