กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของขนและปากใบต่อความสามารถในการดักจับฝุ่น PM10 ของใบไม้พุ่มและใบไม้รอเลื้อยบางชนิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy