กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อสังเกตหนึ่งของสมการเชิงฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการกรองดิจิทัล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF