กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยากรณ์ก๊าซที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF