กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกุหลาบหนู (Rosa chinensis Jacq. var. minima Voss) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF