กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกุหลาบหนู (Rosa chinensis Jacq. var. minima Voss) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy