กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวน โดยกังหันน้ำแบบกรงกระรอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy