กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวน โดยกังหันน้ำแบบกรงกระรอก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF