กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาขนาดใบกังหันที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าระบบน้ำวนอิสระ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF