กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้สารซิลิคอนในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว, APHIS CRACCIVORA KOCH ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF