กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลในไฟเบอร์กลาสผสมน้ำยางพาราและเส้นใยธรรมชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF