กลับไปที่รายละเอียดของบทความ FERTILIZER-IN-BUBBLE RELEASING SYSTEM FOR AN UNMANNED AIRCRAFT (DRONE) FOR AGRICULTUREe ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF